Väg- och gatubelysningsinstallationer

Vi utför väg- och gatubelysningsinstallationer yrkesmässigt, med hänsyn till kundens behov och använder miljövänliga och kostnadseffektiva konstruktioner. Vi förverkligar även olika belysningshelheter, från mindre (idrotts)planer och bostadsområden till långa vägavsnitt.

Våra tjänster inkluderar bl.a:

 • Kabelinstallationer och grävarbeten
 • Centralinstallationer
 • Uppsättningar av stolpar och socklar
 • Belysningsinstallationer

Vi erbjuder även underhållstjänster:

 • Justeringar för energiinbesparing
 • Kabellokalisering och reparationer
 • Kollisionsreparationer
 • Byten av LED-lampor
 • Arbeten med höjbart flak
 • Reparationer av stolpar och lampor, förnyanden och målning
 • Underhåll av lampor och centraler
 • Felutredning