Smart småhusbygge

Vi har framgångsrikt byggt ett flertal smarta hem, från grund till tak, inkluderande all behövlig husteknik. Vi förverkligar småhusbyggen på en totalentreprenad-basis, inklusive allt från byggritningar till ett färdigt hem.

Vi bygger även från husfabriker beställda halvfabrikat från början till slut.

Som huvudentreprenör gör vi, om så önskas, även kundens skattedeklarationer för byggen. Skattemyndigheterna bör underrättas om entreprenader vars totalpris överskrider 15 000 euro.

Lindén Entreprenad är även en föregångare i planering och programmering av smarta hem. KNX-systemet är ett modernt styrsystem för intelligenta fastigheter, med vilket man bl. a. styr belysning, säkerheten i huset, uppvärmning och avkylning. Med KNX-programmering blir fastigheten energieffektivare, vilket sparar pengar. Till systemet kan ett flertal tillverkares produkter anslutas.