Prydligt markarbete

Hos oss får du kompetens och all utrustning för markarbeten och landskapsdesign. Vi designar och genomför alla typer av kraftigare trädgårdsarbete, vägbyggen och grundläggning.

Vi erbjuder även avloppsanslutningar, regnvattensystem, dikning och byggande av grönområden.

Våra proffs vet hur man för kunden väljer en lämplig lösning på basen av jordmån och undersökning av grunden. En av de viktigaste faktorerna i ett husbygge är ett väl gjort grundarbete, vilket väsentligt underlättar förebyggandet av framtida problem, som t.ex. sprickor i väggar och golv och skada i rörledningarna. Det bästa av allt är att våra grävmaskinsförare är kända för sitt prydliga arbete.