Markarbeten

Vi erbjuder maskinarbeten för byggfirmor, företag, kommuner och bostadsbolag. Vårt kunnande omfattar såväl geotermiska rörarbeten som schaktning och olika installations- och rivningsarbeten för kommunalteknik.

Vi erbjuder bl.a:

  • Utgrävnings- och markbyggande
  • Byggnadsgrunder
  • Regnvattensystem
  • Dikning
  • Grundarbeten för hus, hallar och vägar
  • Avloppsanslutningar
  • Byggnader för grönområden