Kabelarbeten ovan mark och i mark

Vi erbjuder kabelarbeten ovan mark och linjearbeten för telekommunikation med tillhörande stolparbeten, schaktning, underhåll och rivning.

Lämpligheten för kabelarbeten i mark, inklusive riktning och jordmån, bör utredas i planeringens inledningsskede.

Vår mångsidiga utrustning och professionella personal installerar kablar i och ovan mark samt telekommunikationslinjer i tätorter och glesbygder. Vår egen utrustning möjliggör flexibla entreprenadarbeten och gör det lättare att hålla överenskomna tidtabeller.

Till våra tjänster hör bl.a:

 • AMKA-arbeten
 • Underhålls- och rivarbeten
 • Installationer av luftledningar
 • Kabelplöjning och -nätverk
 • Utgrävningsarbeten (eller: grävarbeten?)
 • Nätverk för fiberkablar
 • Schaktning (undanröjning?)
 • AMKA-arbeten 0,4kV ja 1kV
 • 20kV luftledningar
 • 20kV kabelarbeten i mark
 • Stolp- och parktransformatorer