Modern elplanering och elentreprenad

Vi erbjuder yrkeskunnig, kvalitativ elplanering för egnahemshus, radhus och fritidshus. Vi programmerar och installerar all el alltid enligt kundens individuella önskemål. Elanläggningarnas och eluttagens placering är väsentlig och påverkar funktionaliteten i hushållet. Därför är det viktigt att göra en noggrann elplanering tillsammans med en specialiserad elentreprenör.

Ett baspaket för elplanering inkluderar planritning, centralschema och krets-scheman över elpunkterna, en planritning över det generella kabelsystemet, data-, jordnings- och brandvarningsritningar samt över uppvärmningsystemets elektrifiering.

Vi utför elentreprenader enligt nyckelfärdigt-principen, från planering till slutinstallation, inklusive alla tillbehör.