Referenser

Elentreprenad

Gatubelysning

 • Kotka stad, renovering av gatubelysning år 2015. Cirka 850 st. lampbyten och förnyande
  av stolpar, belysningsarmar, kablar i mark och ovan mark. Luftledningar 22 000 m.
 • Lovisa stad, byte av gatu- och parkbelysning 2014.
 • Lapinjärven Lukko Rf, sanering av belysning i skidspår. Förnyande av stolpar,
  belysningsarmar och lampor.
 • Fredrikshamn, sanering av gatubelysning 2014; byte av socklar (fotstycken?), lyktstolpar och AMKA, som underentreprenör.

Nya anläggningar

 • Lovisa stad, Liljendal och Forsby, konstruktion av gatubelysningsnät år 2015. Installation av belysning, kablar i och ovan mark, uppförande av stolpar och koppling av centraler.

Elarbeten

 • Ombyggande och elarbeten av en 550 m2 stor bäddavdelning till
  barnrådgivningsutrymmen 2015.
 • Lovisa kraftverk, diverse elarbeten åren 2014-2015.

Elinstallationer

Nya anläggningar

 • Monby förskola, elarbeten för en 200 m2 stor tillbyggnad i ett daghem 2015.
 • Lovisa nya skolcentrum, elarbeten 2014, som underentreprenör. Skolcentrumets effektiva kvadratmeterutrymme ca 2954 m2.
 • I. Nybonn Ab, elarbeten i ny hall 2015.
 • Helapala Ab, elarbeten i utvidgad hall 2015.

KNX

 • 360m2 nybygge i Sibbo med installation av KNX för styrning av ljus och uppvärmning.
 • 390m2 nybygge i Lovisa.
 • 200m2 fritidsbostad i Lovisa.

Kabelnätverk och markarbeten

 • Borgå Energi Ab, kabeldragning i Tarkis-området, förnyande av kablar med
  lågdriftspänning 2014.
 • Fredrikshamn, byten av transformatorer i parker 2014, som underentreprenör.
 • Borgå-Rita motorvägens rekonstruktion av kabelnätverk 2015, som underentreprenör.
 • LPOnet, anläggning av fibernätverk sedan 2011.